Nasionalisme Indonesia & Munculnya Orde Baru!

By // No comments:
Kitab Sejarah Malaya


Kesedaran nasionalisme muncul apabila bangsa yang dijajah berusaha membebaskan diri daripada penjajah manakala bangsa yang merdeka pula akan mempertahankan kemerdekaan itu dengan pelbagai cara. Maka lahirlah perkataan “negara bangsa” yang menjadi asas perjuangan kepada mana-mana nasionalis untuk membebaskan negaranya. Selepas kedatangan Belanda ke Indonesia sekitar abad ke 17, masyarakat Indonesia telah cuba disatukan dibawah satu pemusatan kuasa yang dipimpin oleh idealisme Barat dan kelihatan idea penyatuan seluruh kepulauan Indonesia telah berjaya. Jika disoroti sejarah awal Indonesia pada zaman pra kolonisme kita akan dapat melihat bagaimana mereka terpecah-pecah mengikut pulau dan suku malah kerajaan-kerajaan di setiap kepulauan mempunyai bentuk pemerintahan yang tersendiri. Di samping itu sistem feudal yang diamalkan oleh setiap kerajaan pula juga sedikit sebanyak menyebabkan berlaku jurang antara masyarakat. Gerakan Nasionalisme Indonesia lahir daripada kesedaran sosial, budaya, ekonomi dan pendidikan yang digerakkan oleh Kartini, Budi Utomo dan kemudiannya Serikat Dagang Islam.

Kesedaran untuk bersatu ini muncul apabila Jepun sebuah negara Asia telah berjaya mengalahkan Russia dalam perang dunia pertama yang seterusnya melanjutkan peperangan tersebut ke Negara China. Begitu juga dengan gerakan nasionalis India pada tahun 1908 yang berjaya menganggu gugat pentadbiran British India. Hakikatnya nama Indonesia itu sendiri muncul setelah Kemerdekaan Indonesia diisytiharkan oleh Soekarno pada tahun 1945 yang menandakan bahawa kejayaan seluruh kepulauan Hindia Timur Belanda disatukan. Walau bagaimanapun pembentukan “Indonesia” itu mengalamai proses yang panjang dan masih belum benar-benar kukuh sehingga ke hari ini. Kesedaran nasionalisme Indonesia bermula setelah Dasar Bersusila diumumkan oleh kerajaan Belanda. Dasar Bersusila ini dianggap sebagai tugas moral oleh Kerajaan Belanda kepada penduduk Pulau Jawa yang miskin yang bertujuan untuk memperbaiki kehidupan orang-orang Indonesia terutamanya di Pulau Jawa. Namun pada peringkat ini pergerakan nasionalisme masih lagi berpihak kepada Belanda.

Terdapat pelbagai faktor yang menghalang kebangkitan nasionalisme Indonesia pada peringkat awal antaranya ialah golongan bangsawan yang tidak mahu bersama-sama golongan rakyat berjuang kerana kepentingan peribadi mereka yang telah pun di jamin oleh Belanda. Bagi golongan ini sekiranya mereka menyokong usaha para nasionalis kemungkinan besar kedudukan mereka dihapuskan dan kepercayaan mereka itu terbukti apabila sebahagian besar daripada mereka telah dibunuh oleh Parti Komunis Indonesia dalam Revolusi Sosial pada tahun-tahun 40an.

Selain itu kemunculan pelbagai parti politik pelbagai latarbelakang turut menyumbang kepada faktor yang menghalang kemunculan nasionalime pada peringkat awal. Antara parti-parti tersebut ialah Budi Utomo yang dipelopori oleh anak-anak bangsawan Jawa yang tidak begitu mesra dengan rakyat kelas bawahan yang akhirnya menyebabkan pertubuhan itu menjadi lemah walaupun mendapat sokongan daripada priyayi kelas bawahan. Parti Hindia (Indische Partij) yang dipelopori oleh kaum Cina dan Serani (golongan Kristian dari Menado dan Ambon) pula menjadi penentang yang kuat dan tidak suka akan kewujudan nasionalis yang disatukan oleh agama Islam walaupun pada peringkat awal penubuhannya ialah untuk menyokong pentadbiran Belanda dan menjaga kepentingan kedua – dua kaum tersebut namun parti ini akhirnya diharamkan pada tahun 1913.

Sarekat Islam pula ditubuhkan ditubuhkan untuk menghidupkan semula ajaran Islam dikalangan penduduk Jawa dan Sumatera akibat perkembangan pesat agama Kritsian dan matlamat utama mereka ialah menubuhkan sebuah negara Islam namun akhirnya Sarekat Islam bergabung dengan Jam Yat Khair membentuk Sarekat Dagang Islam iaitu gabungan pedagang Melayu Sumatera dengan pedagang Arab Batavia pula ditubuhkan untuk menyayingi Persatuan Perniagaan Siang Hwee yang dimiliki oleh kaum Cina yang telah pun menguasai pelbagai bidang perniagaan di kepulauan Jawa walau bagaimanapun penyatuan ini turut gagal kerana perselisihan faham diantara pedagang Melayu dengan pedagang Arab.

Kumpulan ini pula bertukar menjadi Sarekat Islam yang kemudiannya mempunyai dua kumpulan sayap kanan dan sayap kiri. Kemunculan sayap kiri Sarekat Islam berpunca dari kemasukan ahli Indische Social-Democratische Vereeniging (ISDV). Setelah beberapa pergeseran di antara ahli-ahli SI akhirnya Parti Komunis Hindia (PKH) pula ditubuhkan berteraskan kepada ideologi sosialis namun perjuangan mereka lebih kepada menuntut hak kebebasan dan kebebasan memiliki kekayaan yang adil. Akhirnya PKH telah bertukar nama ke Perserikatan Komunis Indonesia (PKI) namun masih juga gagal membentuk penyatuan diantara masyarakat Indonesia kerana ditentang hebat oleh orang-orang Islam Indonesia secara keseluruhannya akibat daripada ideologi atheis yang dipopularkan oleh mereka. Kemunculan PKI dianggap telah menimbulkan perpecahan yang lebih besar kepada gerakan nasionalis yang sedikit sebanyak membantutkan usaha-usaha kaum pribumi kearah memiliki sebuah kerajaan sendiri.

Rakyat Indonesia mengenali doktrin ideologi dan perjuangan kedua parti ini dengan nama Sarekat Islam dan Sarekat Rakyat yang juga menandakan bahawa terdapat perebutan kuasa diantara kedua – dua parti ini untuk memimpin gerakan nasionalisme Indonesia. Manakala Partai Tionghua Indonesia pula dikatakan menyokong gerakan nasionalis Indonesia namun keanggotaan amat sedikit yang lansung tidak memberikan apa-apa kesan kepada gerakan para nasionalis sehingga Indonesia mendapat kemerdekaannya. Ini kerana mereka tidak yakin bahawa kepimpinan baru Indonesia akan melindungi mereka ataupun negara yang merdeka itu akan menjadi negara “ekonomi keindonesiaan” sebenar-benarnya.

Perbezaan suku, agama dan kepercayaan juga dilihat sebagai faktor penghalang sepertimana yang kita dapat lihat daripada kewujudan parti yang bercorak agama iaitu Parti Hindia di Ambon yang beragama Kristian, Sarekat Islam di Sumatera manakala di Jawa pula pengaruh Kejawen dan Hindu di Bali kekal menjadi amalan yang berpengaruh. Begitu juga halnya bagi masyarakat Dayak, Batak dan Irianjaya yang mengamalkan anamisme. Dikatakan bahawa selain daripada masyarakat Melayu dan Jawa kecuali Bali menerima pemerintahan Belanda ke atas mereka sebagai contohnya masyarakat Bali yang tidak menaruh apa-apa ketidakpuasan hati yang khusus kepada Belanda yang mencampuri urusan pentadbiran kerajaan mereka. Terdapat 182 suku bangsa di Indonesia dengan pelbagai agama dan budaya yang menyukarkan para nasionalis untuk bergerak dan bertemu di setiap provinsi dengan setiap darinya dipisahkan oleh lautan dan adakalanya sesetengah kawasan itu berada jauh di pedalaman.

Kemunculan pertubuhan bercorak politik mendapat tekanan dan penindasan yang kuat daripada Belanda sepertimana yang berlaku kepada Sarekat Islam pada tahun 1912 yang berhasrat untuk menubuhkan sebuah kerajaan yang dipimpin oleh anak tempatan. Perkataan Indonesia juga dilarang penggunaannya dan sesiapa sahaja yang menimbulkan konsep kemerdekaan dianggap sebagai anasir penghasut dan jahat. Pihak Belanda turut menangkap dan membuang daerah para nasionalis ke Papua dengan harapan agar pergerakan ini menjadi lumpuh. Antaranya Pak Karsijah pemimpin kumpulan petani yang dibuang negeri pada tahun 1917. Pada tahun 1918 Volksraad atau Dewan Rakyat ditubuhkan yang dianggotai oleh pelbagai pertubuhan dan melalui Volksraad ini segala pergerakan nasionalis dapat dilihat dan dikawal oleh Belanda.Dari tahun 1931 - 1936 Gabenor De Jong telah menggunakan pihak polis dan perisik politik bagi menangkap ribuan nasionalis antaranya ialah Mohd Hatta dan Sutan Shajir yang kemudiannya dihantar ke Tanah Merah, Papua.

Tekanan dan penindasan daripada kerajaan Hindia Belanda tidaklah melemahkan semangat parti dan para nasionalis untuk terus berjuang namun jalan yang diambil mereka adalah bersifat sederhana dan cuba memihak kepada Belanda dengan harapan agar kerajaan Belanda dapat memberi kemerdekaan kepada mereka. Pada tahun 1936 Volksraad telah meluluskan Persidangan Di Raja bagi membincangkan cara bagaimana hendak berkerajaan sendiri dilaksanakan.Para Nasionalis ini akhirnya membentuk Gabungan Politik Indonesia (Gapi) pada tahun 1939 namun disebabkan beberapa alasan yang dianggap tidak munasabah akhirnya telah menyebabkan pembentukan Majlis Rakyat Indonesia pada tahun 1941 yang berasaskan perjuangan kemerdekaan Indonesia samada secara aman atau berperang.

Ketiadaan tokoh yang nasionalis yang dapat menyatupadukan kesemua gerakan parti politik ini juga turut menyumbang kepada kegagalan kebangkitan rakyat walaupun pada akhirnya gabungan Sukarno-Hatta berjaya memerdekakan Indonesia melalui Jepun pada tahun 1945. Pihak Belanda juga menjalankan dasar pecah perintah mengikut wilayah dan daerah yang menyebabkan ketidakseimbangan sosio-budaya dan ekonomi diantara satu kawasan dengan satu kawasan yang lain yang akhirnya menyebabkan penyatuan diantara penduduk peribumi menjadi terbantut. Politik secara kenegerian atau kedaerahan juga menyebabkan usaha awal para nasionalis ini gagal.

Terdapat sekurang-kurangnya 249 pulau dengan pelbagai suku kaum yang mempunyai latar budaya berbeza menjadi punca penghalang kepada penyatuan negara bangsa Indonesia. Wilayah pentadbiran Hindia Belanda dibahagikan kepada dua sistem yang berbeza iaitu yang ditadbir secara lansung dan ditadbir oleh kerajaan tempatan pribumi yang mengiktiraf pertuanan Belanda ke atas mereka dan wilayah ini pua dibahagikan kepada regensi, bandaran dan luar bandar. Para pemerintah ini tidak bebas dan hanya menerima nasihat-nasihat daripada residen Belanda. Manakala kaum Cina serta kaum lain bukan pribumi pula ditadbir oleh ketua mereka masing-masing. Ini menyebabkan semua kaum yang berada di Indonesia tertakluk kepada corak pentadbiran tersendiri walaupun pada akhirnya mereka mesti melaporkan apa jua tindakan mereka kepada kerajaan pusat di Jawa.

Selain dari itu kaum petani merupakan populasi paling ramai di Indonesia yang kebiasaannya tinggal jauh di pedalaman dan dikuasai oleh para bangsawan, golongan ini tidak mempunyai ilmu pengetahuan dan jauh dari sebarang bentuk kefahaman. Menurut Kahin tanpa panduan daripada golongan bijak pandai anak tempatan kaum petani tidak mengetahui apa-apa lansung tentang keadaan mereka, tentang maju mundur dan penindasan yang telah mereka hadapi. Perbezaan ini juga pada pendapat Ledge turut menyebabkan gerakan nasionalis menjadi perlahan memandangkan jumlah golongan bestari yang sedikit  dan yang paling utama ialah penglibatan kaum petani amat kurang walaupun mereka merupakan kumpulan terbesar dalam susunan penduduk di Indonesia selain daripada beberapa faktor yang telah disebutkan.

Menurut Kahin lagi penguasaan ekonomi oleh orang-orang Cina dan Eropah juga menyebabkan kepada faktor yang menghalang kebangkitan nasionalisme kerana rata-rata ahli nasionalis dari golongan petani mulai sedar apabila pekerjaan mereka di ladang-ladang tebu mula digantikan oleh kuli-kuli Cina dan jentera setelah tiga abad kekayaan dan ekonomi mereka dikuasai oleh Belanda dan orang-orang Cina. Ketidakseimbangan pembangunan kota juga turut menyebabkan pemikiran dan corak kehidupan antara masyarakat terpisah. Pihak Belanda hanya memajukan beberapa tempat seperti Batavia dan Madura walaupun Dasar Bersusila yang dirancangkan itu adalah menyeluruh namun para sejarawan menganggap usaha itu adalah usaha yang gagal.

 Perubahan ini dipercayai turut membawa kepada kemasukan imigran Cina dengan lebih ramai ke seluruh Indonesia dan begitu juga halnya apabila hampir kesemua perusahaan samada penanaman tebu, gambir, bijih timah dan lain-lain komoditi dikuasai oleh mereka samada mereka menjadi peniaga ataupun orang tengah dan menyebabkan masyarakat peribumi mula merasa marah kepada mereka apabila merasakan sebahagian ekonomi tempatan telah pun di kuasai oleh orang-orang Cina walaupun terdapat pedagang Arab dan Eropah yang turut sama menguasai beberapa jenis perniagaan di Indonesia.

Sistem pelajaran yang tidak teratur dan rendah juga menyebabkan perkembangan nasionalisme Indonesia terbantut memandangkan sekolah-sekolah yang disediakan kebanyakkannya tidak mempunyai kepentingan asas yang menyebabkan sekolah-sekolah persendirian yang bertumpu kepada pengajaran Islam tumbuh bak cendawan. Namun akhirnya sekolah-sekolah ini telah dikawal rapi oleh kerajaan bagi mengelak ia menjadi pusat penyebaran idea nasionalisme rakyat tapi secara tidak lansung sekolah-sekolah ini mendapat bantuan dan buku-buku yang sepatutnya bagi para pelajar dan untuk keseluruhan sistem pendidikan pada tahun 1930an sedangkan kaum Cina telah berjaya menubuhkan sekolah Cina-Belanda yang sedikit sebanyak menjamin pelajaran anak-anak mereka walaupun sebahagian besar darinya buta bahasa asing dan hanya hidup dalam kelompok mereka sahaja.

Kesimpulannya ialah kebangkitan nasionalisme Indonesia adalah kesan daripada kebangkitan rakyat yang berlaku di seluruh dunia namun rata-rata bagi mereka kemengangan Jepun di Russia pada tahun 1908 menandakan bahawa orang Asia juga mampu menewaskan Barat. Maka muncullah parti-parti politik dan pelbagai pertubuhan yang mempunyai pelbagai visi untuk memperjuangkan nasib kaum dan masyarakat mereka. Setelah Volksraad ditubuhkan desakan untuk mewujudkan pentadbiran sendiri oleh kaum pribumi menjadi lebih kuat walaupun Volksraad ini berakhir dengan kekecewaan. Pada tahun 1940 dianggarkan kira-kira 80,700 buah parti politik diseluruh Indonesia yang memperjuangkan masalah kesedaran politik dan sosial masyarakat Indonesia. Perpecahan paling jelas ialah diantara fahaman Islam dengan Komunisme yang menyebabkan jalan untuk mewujudkan sebuah negara merdeka berdaulat sehingga munculnya Parti Nasional Indonesia yang menggabungkan kedua-dua fahaman ini dibawah satu nama bangsa Indonesia.

Tanpa penyusunan organisasi dan tindakan yang betul dan teratur juga telah menyebabkan gerakan nasionalisme Indonesia pada peringkat awal gagal. Selain itu walaupun sistem pendidikan barat diwujudkan namun bilangan buta huruf adalah lebih besar berbanding dengan buta huruf sebelum penjajahan Belanda turut melambatkan proses nasionalisme Indonesia. Dasar keras Belanda yang menangkap para nasionalis dan membuang mereka ke Papua turut memberi kesan kepada gerakan rakyat ini. Manaka geopolitik dan budaya, jarak antara negeri dan penerimaan masyarakat tempatan terhadap Belanda juga turut menyebabkan gerakan kemerdekaan menjadi sukar sehinggakan walaupun proklamasi kemerdekaan dibuat pada tahun 1945. Indonesia masih lagi berjuang dan berperang untuk mengukuhkan pemerintahan dan menyatupadukan orang tempatan pada tahun-tahun berikutnya malah sehingga kini.